Sklep sodniškega zbora - primer Donatello MS

Obvestila organov KCS

Moderatorji: Helena, Admin KCS

Odgovori
Admin KCS
Administrator foruma
Prispevkov: 745
Pridružen: 04 Jan Če, 2007 12:19

Sklep sodniškega zbora - primer Donatello MS

Odgovor Napisal/-a Admin KCS » 17 Dec Po, 2007 22:40

Zadeva: Sklep sodniškega zbora z dne 23.09.2007 v zvezi s pozitivnim izvidom doping kontrole konja Donatella MS

Sodniški zbor v sestavi: Boris Dolinar (predsednik), Tomaž Janževič, Dušan Herzog, Bojan Antončič, Matko Galunder in Slavko Jureš je v navedeni sestavi, ki je skladna s 5. odstavkom 91. člena Pravilnika o kasaških dirkah (v nadaljevanju: PKD) Zveze društev kasaške centrale Slovenije (v nadaljevanju: ZDKCS) v zvezi z dokončno pozitivnim doping testom konja Donatello MS na dirkah 23.09.2007 v Ljubljani in po posvetovanju s pooblaščeno veterinarko (po 5. odstavku 91. člena PKD), na obravnavi, dne 5.12.2007, odločil sledeče:1.Konj Donatello MS je imel v odvzetem vzorcu urina na dirki dne 23.09.2007 v Ljubljani prisotno prepovedano snov kofein, ki spada v skupino ksantinov in deluje kot poživilo. Prisotnost kofeina je potrdila prva analiza vzorca urina, prav tako pa tudi kontrolna analiza, izvedena na željo trenerja. Kofein spada med snovi, ki konju povečajo ali zmanjšajo zmogljivosti, ki jih je pridobil s treningom in z dovoljeno prehrano oziroma so mu bile prirojene in je torej doping-pozitiven (čl.84, tč.1)

2.Trenerja navedenega konja, Marka Slaviča st. (roj. 1938), se kaznuje z denarno kaznijo 2.000 EUR (po a-alinei 1. odstavka 91. člena PKD in 2.točki 91.člena PKD) in prepovedjo nastopanja v vlogi trenerja in tekmovalca za dobo 180 dni (po a-alinei 1. odstavka 91. člena PKD in 2.točki 91.člena PKD), in sicer,glede na dejstvo, da je temu trenerju že izrečena prepoved nastopanja, za obdobje od dneva izteka že izrečene kazni do izteka kazni izrečene s tem izrekom. Rok za plačilo denarne kazni na transakcijski račun ZDKCS št. 19100-0010108424 znaša 15 dni, šteje pa se od dneva izreka kazni (3. odstavek 91. člena PKD).

3. Z enako kaznijo prepovedi nastopanja kot v točki 2. tega sklepa, se kaznuje tudi vse konje, ki jih je morebiti imel po evidenci ZDKCS Marko Slavič st. (roj. 1938) na dan 23.09.2007 v lasti ali solasti ali pa so bili v lasti njegove firme ali kluba (po a-alinei 1. odstavka 91. člena PKD).

4. Konja Donatello MS se kaznuje s prepovedjo nastopanja za dobo 90 dni (po b-alinei 1. odstavka 91. člena PKD), od dneva izreka kazni in sicer se skladno s točko 7. člena 47. PKD, konju čas med zadnjim tekmovalnim dnem v sezoni 2007 in prvim tekmovalnim dnem v sezoni 2008 ne šteje v dobo prestajanja, prav tako pa se skladno s točko 7. člena 47. PKD, konju od dneva izreka do izteka kazni, prepove tudi nastopanje v tujini.

5. Konju Donatello MS se odvzame uvrstitev, rezultate, praktične nagrade, pokale ter pravica do denarnih nagrad, ki jih je dosegel na tekmovanjih med vključno 23.09.2007 in 9.11.2007 (po 5. odstavku 82. člena PKD). V roku 15 dni od tega izreka je lastnik navedenega konja dolžan na sedež ZDKCS vrniti vse pokale in praktične nagrade, prav tako pa morebitne že prejete denarne nagrade na naslove izplačevalcev – prirediteljev.

6.Trener navedenega konja, Marko Slavič st. (roj. 1938), je dolžan v roku 15 dni po izreku kazni na transakcijski račun ZDKCS št. 19100-0010108424 nakazati tudi stroške analize pozitivnega vzorca ter stroške odvzema in pošiljanja vzorca, in sicer po obračunu vseh stroškov.

7.Vse kazni nenastopanja, tako za konja kot za trenerja, veljajo za celotno področje U.E.T.


Obrazložitev:

Konju Donatello MS je bil na dirkah 23.09.2007 v Ljubljani s strani predstavnice Veterinarske fakultete, dr. Vesne Kadunc Kos, dr.vet.med., odvzet vzorec urina zaradi kontrole vsebnosti prepovedanih snovi. Vzorec je bil odvzet skladno z določili PKD in pod šifro 0313GG poslan v analizo v ustrezen laboratorij, t.j. Horseracing Forensic Laboratory (HFL) v Veliki Britaniji.Dne 10.10.2007 je na ZDKCS iz omenjenega laboratorija prispel izvid analize št. 42740 iz katerega je razvidno, da je v vzorcu urina št. 0313GG prisotna snov caffeine (sl.kofein). Ob primerjavi šifer vzorcev in spremljajoče dokumentacije je bilo jasno, da gre za konja Donatello MS.Nemudoma (po 5. odstavku 88. člena PKD) sta bila skladno s PKD obveščena trener Marko Slavič st. (roj. 1938) in lastnik MS Ključarovci d.o.o. tega konja. Tako trener Marko Slavič st. (roj. 1938), kot tudi lastnik MS Ključarovci d.o.o. sta v predpisanem roku zahtevala izvedbo kontrolne analize.

Le-ta je bila opravljena na Laboratoire des Courses Hippiques, Francija in je potrdila prisotnost kofeina v B vzorcu urina.Trenerju konja Marku Slaviču st. (roj. 1938) in konju Donatello MS se po posvetovanju s pooblaščeno veterinarko dr. Petro Kramarič in mnenjem o učinkih najdene snovi ter na podlagi prejšnje kaznovanosti v zvezi z dopingom, izreče kazen, ki je minimalna za primer ponovljenega dejanja in sicer tako denarna kot časovna, pri tem pa se mu seveda zaračuna tudi vse neposredne stroške, ki so nastali v zvezi z analizo, odvzemom in pošiljanjem vzorcev.Na ta sklep je skladno s PKD dopustna pritožba v roku 8 dni od dneva prevzema, vendar pritožba ne zadrži izvajanja tega sklepa.

V Ljubljani, dne 5.12.2007

Člani sodniškega zbora:Boris Dolinar (predsednik)

Tomaž Janževič

Dušan Herzog

Matko Galunder

Slavko Jureš

Bojan Antončič

Poslano:

Slavič Marko st. (roj. 1938), Ključarovci 19, 9242 Križevci
MS Ključarovci d.o.o., Ključarovci 19, 9242 Križevci
ZDKCS; Dunajska 122, 1000 Ljubljana
vsem kasaškim klubom v RS (objava na spletni strani)
bilten kasaških dirk (objava v prvem možnem)
arhiv Združenja kasaških sodnikov Slovenije
Admin KZS

Odgovori