KAM KASAMO?

Kaj lahko vidimo, slišimo in beremo o kasačih v medijih!

Moderator: Admin KCS

Odgovori
Boris Slavič
golaž dirkač
Prispevkov: 7
Pridružen: 13 Nov To, 2018 11:12

KAM KASAMO?

Odgovor Napisal/-a Boris Slavič » 08 Jan To, 2019 13:15

Spoštovani prijatelji kasaškega športa!
Čas je, da se vprašamo, KAM KASAMO? Namesto da bi reševali probleme, v katere smo pripeljali kasaštvo v zadnjih časih, še naprej na najvišjih nivojih razpravljamo o nepomebnih stvareh, ne vprašamo pa se, kaj je nujno narediti za izhod iz sedanje krize.
Že od časa predzadnjega predsednika KZS ( v nadaljevanju Zveza) je glavna tema UO Zveze kadrovska problematika Zveze z glavno poanto razrešiti osebo na mestu sekretarja. Glavni vzrok ni oseba oz. njeno delo, ampak skreganost in nepripravljenost drugih posameznikov na pogovor. Zaradi tega je postala sedanja sekretarka Zveze premalo „naša“ za nekatere posamenike oz. odgovorne osebe. Zanimivo je tudi dejstvo, da so nekateri člani sedanjega UO Zveze ob imenovanju sekretarke dvignili roke in se strinjali s predlaganimi pogoji. Sedaj pa od osebe, ki spoštuje te pogoje, zahtevajo prostovoljni odstop. V razpravah na to problematiko na UO Zveze je še posebej v času prejšnjega predsednika prihajalo do nekulturnih razprav, ki so bile popolnoma upravičeno navedene v zapisniku UO Zveze. Društvo sestavljajo prostovoljni člani in deluje na osnovi dogovarjanja. Vsako nekulturno obnašanje na sestankih, še posebej vodstvenih oseb, je nedopustno. Ne napisati v zapisnik uporabljene neprimerne izraze je nesprejemljivo kot tudi zaradi tega prenehati pisati vsebino razprave v zapisnik. Zapisana nekulturna in ponižujoča beseda v zapisniku je opozorilo in premislek o osebi, ki jo je izrekla. Ta neproduktivna razprava dobiva že predolgo brado.
Posledice takega načina delovanja so se takoj pokazale na drugih področjih. Imeli smo odlično sodelovanje s tujino. Z načinom spremenjenega neposlovnega sodelovanja s tujino smo uničili vse te dobre stike in podporo, ki smo je bili takrat deležni.Ti dobri stiki so bili potrjeni z obiskom:
• predsednika LeTROT g. de Belague
• tehničnega direktorja Le TROT g. Maupas
• direktorice za mednarodne odnose ge. Morvillers, pomočnice ge. Schwarz
• sodnika g. Damien Bau (LeTROT) in g. Ype Tel.
Za ponovno vzpostavitev takih odnosov bo potreben čas.
Uvodoma sem omenil, da se na sestankih vodilnih ljudi razpravlja o nepomembnih stvareh, ne zavedajo pa se prisotnih velikih problemov. Nikogar od odgovornih ljudi ne skrbi drastično zmanjševanje letnega števila prireditev. Število točk na prireditvah se je v zadnjem času zmanjšalo od 194 v letu 2015 na 131v letu 2018. To je zmanjšanje za 30 %.
Prav tako odgovornih ljudi ne zanima vedno manjše število nastopajočih konj v posameznih točkah. Nekajkrat sem si ogledal posnetek dirke z zmagovalko Romi na hipodromu Vicennes v Parizu. To je dirka, ki privablja gledalce. 15 konj je dirkalo v tej točki, pri nas pa nikogar ne skrbi, če so posamezne točke s po 5 ali celo s 4 konji in skoraj brez gledalcev. Komu so take dirke namenjene? Kako dolgo so še sploh lahko take dirke na slovenskih hipodromih? Nujno je potrebno spremeniti miselnost nekaterih odgovornih ljudi v tem športu in vpeljati poslovnost v organizacijo dirk. Potrebno je na naše hipodrome privabiti gledalce in s tem pridobiti tudi sponzorje. S sedanjim načinom bomo kaj hitro izgubili ne naših sponzorjev, ampak donatorje (darovalce). Noben šport brez gledalcev in sponzorjev ne more prosperirati, lahko le životari in propade. To so aktualne zadeve, ki bi morale biti glavna tema razprav na sestankih UO Zveze, in to ne danes, ampak že včeraj.
Zveza se je vključila v UET in s tem želela ali ne, prevzela tudi pravila, ki veljajo v UET. Namesto da bi se prilagodili in izkoristili določene možnosti v novih pogojih in tako dali novi zagon temu športu v Sloveniji, vztrajamo pri starih razmišljanjih. Ne želimo si priznati, da smo z vstopm v UET na veliko odprli vrata konkurenci, mi pa se zapiramo ne samo v slovenske okvire, ampak še bolj v okvire posameznih klubov. Na ta način se ne bomo rešili konkurence, ampak nas bo le ta udarila z vso silo. Tisti, ki ne sprejema kokurence in se hoče braniti z zapiranjem v lastne okvire, bo prej ali slej propadel. K sreči so se nekateri lastniki konj in tekmovalci že prilagodili določenim novostim in uspešno nastopajo v tujini. Tudi tujina bo počasi zahtevala reciprociteto ali pa onemogočila nastope slovenskih konj na njihovih hipodromih. Primer je že Budimpešta. Ali kdo od odgovornih pri nas o tem sploh kaj razmišlja?
Odkar smo člani UET, smo po mojem deloma izkoristili samo eno možnost in še to bomo z našim razmišljanjem in ukrepanjem hitro uničili. Sprejeli smo ponudbo nakupa francoskih kobil, ki jih z določenim zneskom sofinancirajo Francozi. Prav tako Francozi sofinancirajo precejšnji del nagrad za te
konje v dirkah. Kljub temu, da smo ta način sodelovanja potrdili na za to odgovornih organih, nekatri sicer s figo v žepu, so še vedno prisotna določena nasprotovanja in včasih celo nepripravljenost organizatorjev dirk, da v program vključijo dirko francoskih kobil. Kako naj si to razlagamo drugače, kot da je zopet prisotna tradicionalna slovenska nevoščljivost, ker lastniki francoskih kobil dobijo malenkost več denarja iz naslova nagrad, kot pa nasprotniki. Lastniki francoskih kobil so se celo odrekli delu vrednosti nagrad v korist nasprotnikov, da bi situacijo pomirili. Kljub temu pa ponujen prst v obliki odrekanja dela nagrad za nasprotnike ni dovolj in hočejo celo roko. Pripravljeni so celo kršiti mednarodno pogodbo, kar pa ima lahko hude posledice.
Če bi pozabili na prisotne strahove, da bodo francoske kobile uničile slovensko rejo, bi s kombinacijo francoskih in slovenskih kobil lahko vsaj v neki meri rešili določene probleme, ki se pojavljajo v slovenskem kasaštvu.
Velik problem, ki se pojavlja v našem kasaštvu, je nespoštovanje Statuta Zveze, nespoštovanje PKD, nespoštovanje zakonodaje Republike Slovenije, in to s strani najodgovornejših ljudi Zveze. Poglejmo si nekaj primerov.
• Kršijo se pravice do javnosti članom Zveze. Člane se deli na dve skupini glede na dostopnost do informacij. Prva, maloštevilna skupina, ima pravico videti celotno informacijo, druga, mnogo številčnejša, pa samo informacijo v obliki zaključkov UO Zveze brez prikaza vsebine, ki je bila osnova za sprejete zaključke, ki so bili objavljeni na spletni strani Zveze. S tem se krši 4. čl. Statuta Zveze.
• Uporabljajo se dvojni kriteriji za prekrške posameznih članov. V bistvu so za storjene prekrške po PKD kaznovani samo vozniki – tekmovalci, ne pa tudi odgovorne osebe. V Zvezi je član Republiške komisije pri Ministrstvu za kmetijstvu za potrditev PKD, ki je skupaj z drugimi člani potrdil omenjeni pravilnik. Ta ista oseba je večkrat kršila ta pravilnik, kar je dokumentirano v posredovanih zapisnikih delegata Zvezi in klubu. Ker ima član podporo v klubu, se kljub zahtevi ne zgodi nič. Na najvišjem nivoju se krši mednarodna pogodba, kljub zahtevi se ne zgodi nič. S strani odgovorne osebe v klubu se zavestno krši zakonodaja Republike Slovenije in kljub zahtevi se tudi ne naredi nič.
• Zanimivo je slediti reševanju pritožbe g. Andreja Marinška. Pritožba je bila dana 10. 08. 2018 na KP, dne 14. 09. 2018 preusmerjena na ČR, ki je sprejelo sklepe in jih posredovalo predsedniku UO Zveze v realizacijo. Danes je minilo 5 mesecev od vložitve pritožbe, zgodilo pa se ni nič. Včasih smo rekli: „Ko stvar dobi dolgo brado, kazen več nima efekta.“ Še bi lahko našteval primere, vendar naj bo dovolj.
• Tudi Strokovni odbor ne opravlja svoje naloge, saj je pod naštetimi obveznostmi SO na prvem mestu v PKD napisano, da je naloga SO nadzorovanje upoštevanja PKD. Kdaj je SO razpravljal o kršitvah PKD? Člani SO morajo biti osebe z dobrim poznavanjem stroke. Za imenovanje članov se prevečkrat uporablja določen ključ.
Na Športni loteriji Slovenije so mogoče stave na konjske dirke. V kolikor bi želeli k stavam privabiti čim več stavcev, bi bilo seveda najbolj smiselno, da bi bila v prvi vrsti možnost staviti na svoje, nacionalne dirke, ne le na PMU dirke.
Zakaj to ni mogoče???
Največji problem v tem momentu je finančna situacija Zveze. Neporavnane obveznosti, neplačani računi, nenamensko trošenje sredstev, neizplačane nagrade, nezmožnost odgovornih, da zagotovijo minimalno potrebna sredsva za nujno poslovanje, vedno bolj grozijo. Še ne daleč nazaj smo se dogovorili, da bo določena oseba prevzela odgovornost za ureditev finančnih sredstev za normalno poslovanje Zveze. Ta ista oseba se je v preteklosti že dokazala, da je to sposobna narediti, vendar, ker za nekatere ni bila zopet dovolj „naša“, je bil dogovor neuspešen.
Na nivoju Zveze ni dorečenih ciljev, ki bi jih v kasaškem športu želeli doseči, zato so cilji odvisni od trenutnega navdiha posameznikov. Vsak predsednik bi moral predložiti program, ki ga dopolni in potrdi UO Zveze. Ko so cilji potrjeni, postanejo le ti zakon za vse, tudi za tiste, ki so ob sprejemanju ciljev držali figo v žepu.
Zavedam se, da še zdaleč nisem navedel vsega, česar ne bi smelo biti prisotno v kasaškem športu. S tem ko sem izpostavil prisotne negativne strani kasaškega športa pri nas, to ne pomeni, da pozitivnih ni.
Želim, da bi se zavedali problemov in vse sile usmerili v rešitev le teh.
V prilogi prilagam še sliko, brez namena, da bi kogarkoli žalil z njeno vsebino, ampak z željo, da se zavemo situacije in da se malo zamislimo.

https://drive.google.com/file/d/1uL44zL ... sp=sharing

Ljubljana, 08. 01. 2019
S spoštovanjem,
Boris Slavič

Mitja Kos
golaž dirkač
Prispevkov: 26
Pridružen: 27 Sep Če, 2007 07:48

Re: KAM KASAMO?

Odgovor Napisal/-a Mitja Kos » 16 Jan Sr, 2019 16:41

Spoštovani g. Boris!

Del odgovora na vaš odličen članek se nahaja na spodnji povezavi. Častno razsodišče KZS je ugotovilo številne kršitve Statuta in PKD. Žal sem se za zaščito PKD, ZSKS oziroma vseh sodnikov moral izpostaviti sam. Upam, da bom kdaj zvedel zakaj to ni storil UO ZSKS?

http://www.zveza-kasaska-centrala.si/up ... pisnik.pdf

Boris Slavič
golaž dirkač
Prispevkov: 7
Pridružen: 13 Nov To, 2018 11:12

Re: KAM KASAMO?

Odgovor Napisal/-a Boris Slavič » 01 Feb Pe, 2019 09:30

Posredovane zahteve za ukrepanje predsedniku in članom UO KZS

Spoštovani predsednik UO KZS, g. dr. prof. Henrik Gjerkeš!
Dne 29. 11. 2018 ste mi v dopisu med drugim napisali: citiram „ Pri tem je pomembno preudarno tehtanje različnih informacij, ki jih dobivam (in ne dobivam). Dobronamerne so najbolj zaželjene …“ Vendar to tehtanje informacij traja že predolgo, saj še po 2 mesecih ni nobene odločitve. Da je temu res tako, si oglejte spodnjo tabelo.

Posredovane zahteve in rezultati
Zap
št. Datum zahteve Vsebina Rezultat
1 02.09.18 Zahteva za spoštovanje Zakona o medijih in Pravice do popravka objavljenega obvestila molk
2 11.10.18 Druga zahteva za spoštovanje Zakona o medijih in Pravice do popravka objavljenega obvestila molk
3 12.11.18 Zahteva za spoštovanje mednarodne pogodbe med LeTROT in KZS molk
4 12.11.18 Kršenje pravice do javnosti članom KZS in s tem kršenje 4. člena Statuta KZS molk
5 12.11.18 Nepripravljenost reševanja problematike, vezane na PKD molk
6 20.11.18 Posredovan Zapisnik Komisije za pritožbe KZS z zahtevo, da se UO opredeli do prijave molk
7 11.01.19 Posredovan zapisnik Častnega razsodišča KZS z zahtevo po ukrepanju in izreku javnega opomina predsedniku UO KZS molk

Vsi listinski dokazi, za v tabeli prikazane prekrške, so bili istočasno z zahtevo po ukrepanju priloženi
Spoštovani predsednik g. Gjerkeš, prikazana tabela je sama po sebi dovolj zgovorna, vendar vas kljub temu sprašujem, kakšna bi bila vaša ocena prikazanih rezultatov kot univerzitetnega profesorja.
Na koncu pa še ena misel, ki sem jo ne dolgo nazaj nekje prečital. Spustili smo duha iz steklenice, nazaj ga ne moremo več stlačiti. Rešitev je samo v spoštovanju pravil Statuta, pravil PKD, Zakonodaje Republike Slovenije, in z enakopravnim obravnavanjem vseh članov KZS ter še posebej z dobrim sodelovanjem. V tem smislu sem napisal članek Kam kasamo, objavljenem na Forumu in današnji kritičen pogled na način našega reševanje obstoječih problemov. Molk ne rešuje problemov!

Ker vsebina napisanega zadeva vse člane UO kot „morebitne sokršitelje“, pošiljam ta dopis vsem članom UO, prav tako pa bo objavljen na Forumu. Dodajam tudi sliko konja, brez namena, da bi kogar koli žalil z njeno vsebino, ampak z željo, da se zavemo situacije in se malo zamislimo.

Ljubljana, 31. 01. 2019

S spoštovanjem,
Boris Slavič

V vednost:
• Kasaška zveza Slovenije
• predsedniku KZS
• članom UO KZS
• članom Častnega razsodišča KZS
• Članom disciplinske komisije
• Objava na forumu

Odgovori