Komenda, 1.12.2018

Napovedi in komentarji posameznih tekmovalnih dni

Moderator: Admin KCS

Odgovori
Mitja Kos
golaž dirkač
Prispevkov: 26
Pridružen: 27 Sep Če, 2007 07:48

Komenda, 1.12.2018

Odgovor Napisal/-a Mitja Kos » 05 Nov Po, 2018 12:48

Informacija za SO!
Ali dirk v Komendi ne bo?

Člen 4: Strokovni odbor in njegovi člani

1. Strokovni odbor rešuje vse tekoče tehnično strokovne naloge kasaškega športa in vzreje kasačev v Sloveniji.
2. Člani Strokovnega odbora so člani kasaških društev in združenj ter se iz njih delegirajo, tako da so v njem zastopani po načinu, kot ga določata statut Centrale.
3. Strokovni odbor Centrale je v svojem delovanju pristojen za celotno področje države Slovenije.

Člen 5: Naloge Strokovnega odbora

1. Strokovni odbor rešuje na področju Slovenije vsa vprašanja v zvezi s kasaškim športom po določilih statuta Centrale in po določilih PKD.
2. Naloge Strokovnega odbora so:
a. nadzorovanje upoštevanja PKD in njegovih dopolnilnih pravil;
b. odobritev terminov za dirke (z izjemo rejskih dirk);
c. predlaganje Komisije za pritožbe Upravnemu odboru Centrale;
d. izobraževanje in preverjanje znanja voznikov ter preverjanje izdajanja vozniških licenc;
e. preverjanje obveznega odgovornostnega zavarovanja konj in voznikov, ki sodelujejo na kasaških dirkah, če zavarovanja ne sklene Centrala v imenu in za vse njene člane;
f. potrjevanje propozicij;
g. določitev hendikeperjev;
h. predlaganje koledarja dirk v potrditev UO;
i. vodenje knjige kazni;
j. podajanje obveznih razlag določil PKD v primeru nejasnosti (razen na dirkalni dan);
k. na predlog UO Združenja sodnikov za kas Slovenije (v nadaljevanju: ZSKS) potrdi listo aktivnih sodnikov pred začetkom sezone;
l. na predlog UO ZSKS potrdi predlog višin kazni in kriterij kazni pred začetkom sezone
m. pred začetkom sezone sprejme dokument "Splošni pogoji propozicij";
n. upravnemu odboru predlaga člane antidopinške komisije.
3. Strokovni odbor lahko v okviru svojih pristojnosti, na prošnjo organizatorja, za dirke na C-stezah in za posebne dirke (Člen 41) izdaja posebna določila, ki odstopajo od PKD.

Člen 62: Razpis dirk (propozicije)

1. Prireditelj določi predlog propozicij za dirkalni dan po skupinah konj in jih pošlje Strokovnemu odboru Centrale v potrditev. Strokovni odbor mora pregledati vsebino propozicij glede na skladnost s PKD in drugimi sklepi organov Centrale. Strokovni odbor je dolžan dati morebitne pripombe v roku 15 dni od prispetja predloga propozicij na sedež Centrale, v nasprotnem primeru se šteje, kot da je soglasje dano.
2. Propozicije morajo biti pred objavo odobrene in vsaj 30 dni pred iztekom roka za prijave razposlane vsem kasaškim društvom ali objavljene na domači spletni strani Centrale.
3. Po izteku roka za prijave propozicij prireditelj ne more umakniti. Izjemoma se lahko rok za prijave podaljša do roka za odjave (ponovno odprtje), če je bilo ob izteku roka za prijave manj kot 8 prijav. Podaljšanje je, ob soglasju organizatorja, lahko tudi za 24 ur čez rok za odjave, če ob roku za odjave ostane vpisanih manj konj, kot je število konj v prvi vrsti avtoštarta +1 na predmetnem hipodromu.
4. Če je ob roku za odjave vsaj toliko konj, kot je število konj v prvi vrsti avtoštarta +1 na predmetnem hipodromu , ki bodo štartali, se mora dirka izvesti. Če je konj manj, se dirka izvede po presoji organizatorja, ki tudi določi višino in število nagrad. V kolikor želi prireditelj dirko, v kateri je po roku za odjavo vpisanih manj konj, kot je število konj v prvi vrsti avtoštarta +1 na predmetnem hipodromu, združiti z drugimi dirkami, je to možno storiti po predhodni odobritvi predsednika Strokovnega odbora. Tako odločitev je organizator dolžan nemudoma sporočiti hendikeperju. Lastniki ali pooblaščenci za konje, ki tako ostanejo v dirki, lahko glede na nove pogoje ponovno presodijo, če bodo konje obdržali v dirki ali pa jih bodo brisali iz spiska. V soglasju s predsednikom SO se lahko ponovno odpre rok za prijavo v dirko za 24 ur.
5. Če se prijava zaradi preložitve dirkalnega dne umakne ali če dirkalni dan odpade, se morajo vse morebitne vplačane prijavnine vrniti v polnem znesku.
6. Prireditelj lahko razpiše pogojne dirke (npr. prodajne dirke, dirke pomembnih osebnosti, dirke ponijev, ipd.). Take dirke mora v razpisu posebej označiti ter jih potem lahko, ne da bi navedel vzroke, na dan prijave štarta odpove.
7. V posamezni dirki je število konj omejeno, in sicer načeloma na stezah kategorije A na 14 konj, na stezah kategorije B 12 konj in na stezah kategorije C na 10 konj. Strokovni odbor lahko na prošnjo organizatorja spremeni zgoraj navedene omejitve.

Odgovori