Skupščina KZS

Kaj lahko vidimo, slišimo in beremo o kasačih v medijih!

Moderator: Admin KCS

Odgovori
Boris Slavič
golaž dirkač
Prispevkov: 7
Pridružen: 13 Nov To, 2018 11:12

Skupščina KZS

Odgovor Napisal/-a Boris Slavič » 18 Feb Po, 2019 12:24

Spoštovani člani UO Kasaške zveze Slovenije. Z ozirom na vašo neodzivnost in molk glede kršitve Statuta KZS, kršitve Pravilnika o kasaških dirkah, kršitve zakonodaje Republike Slovenije, kršitve mednarodne pogodbe med LeTROT in KZS s strani predsednika KZS g. Henrika Gjerkeša in predsednika KK Stožice g.Viktorja Dolinška, zahtevam, da UO KZS da na dnevni red Skupščine KZS naslednjo točko: Razprava o prekrških in neukrepanju odgovornih ljudi v Kasaški zvezi Slovenije.

O b r a z l o ž i t e v

1. Dne 02. 09. 2018 in 11. 10. 2018 sem predsednika KZS zaprosil, da zahteva od g. Viktorja Dolinška spoštovanje Zakona o medijih Republike Slovenije v smislu Pravice do popravka objavljenega besedila. S tem ko predsednik UO KZS ni zahteval od predsednika KK Stožice, da spoštuje Zakona o medijih, je prekršil 26. čl. Statuta KZS, ki v zadnjem stavku navaja: „Predsednik je odgovoren za delovanje Zveze v skladu z njenim Statutom in pravnim redom Republike Slovenije“.
Dokaz: Posredovan dopis predsedniku KZS dne 02. 09. in 11. 10. 2018.

2. Prijava na Častno razsodišče in disciplinska odgovornost za predsednika UO KZS g. Henrika Gjerkeša
Dokaz: Posredovan dopis z obrazložitvijo na KZS dne 12. 11. 2018.

Častno razsodišče je na svoji korespondenčni seji dne 10. 01. 2019 sprejelo določene sklepe z navedbo rokov za realizacijo in določilo odgovorne organe KZS za realizacijo sprejetih sklepov, med njimi tudi UO KZS. Roki so pretekli, člani UO pa svojih dolžnosti niste opravili in še naprej vztrajno molčite. S tem člani UO kažete veliko nespoštovanje do članov Častnega razsodišča, prav tako pa tudi do vseh ostalih organov, navedenih v zapisniku (NO in SO). Zgleda, da članov UO prav nič ne moti to, da je njihovemu predsedniku Častno razsodišče izreklo javni opomin. Člani UO z molčanjem potrjujete pravilnost izreka javnega opomina vašemu predsedniku. Vaše strinjanje je potrebno sporočiti tudi na Skupščini KZS, saj člane Častnega razsodišča imenuje Skupščina KZS.
Prav tako člani NO ne spoštujejo zahteve Častnaga razsodišča, ki je zahtevalo, da NO zahteva od UO glede na 13. čl. Statuta sklic izredne skupščine. S tem se krog molčečih, nepismenih in kršiteljev Statuta razširja še na NO.
Ker NO ni spoštoval sklepa Častnega razsodišča in ni zahteval sklica izredne skupščine v smislu 13. čl. Statuta, ter ni dal nikakršne pismene obrazložitve zakaj tega ni naredil, je s tem kršil Statut KZS.
Zato predlagam, da Skupščina KZS proti članom, ki jih je imenovala v NO, ukrepa.
Dokaz: Zapisnik Častnega razsodišča, objavljen na spletni strani KZS.

3. Kršenje pravice do javnosti članov KZS in s tem kršenje 4. čl. Statuta KZS
Dokaz z obrazložitvijo v posredovanem dopisu KZS dne 12. 11. 2018

4. Kršitev mednarodne pogodbe med LeTROT in KZS
NO KZS je dolžan, da prikaže datum priliva namenskih sredstev LeTROT-a za nagrade lastnikom francoskih kobil ter višino in datum izplačil upravičencem. NO je dolžan tudi prikazati trenutno finančno situacijo na Zvezi KZS, višino neporavnanih obveznosi in podobno.
Dokaz z obrazložitvijo v posredovanem dopisu dne 12. 11. 2018 in zapisniku Častnega razsodišča dne 10. 01. 2019, objavljenih na spletni strani KZS.

5. Dne 12. 11. 2018 sem komisiji za pritožbe posredoval zahtevo za disciplinski postopek g. Viktorja Dolinška, predsednika KK Stožice. Dne 20. 11. 2018 sem od komisije za pritožbe dobil zapisnik, s katerim me komisija obvešča, da so dali zahtevo, da se o vsebini pritožbe najprej opredeli UO KZS. UO KZS se tudi do danes ni opredelil do vsebine pritožbe. Komisija za pritožbe ni spoštovala obveznega 30-dnevnega roka za odgovor v smislu 118. čl. PKD, v glavnem zaradi neodgovora UO KZS. To v smislu prej omenjenega člena pomeni potrditev navedenih prekrškov.
Dokaz: Prijava Komisiji za pritožbe, posredovana KZS dne 12. 11. 2018.

Predlog in obrazložitev sklepa: Skupščina KZS je ugotovila, da je predsednik UO KZS zavestno prekršil 27. čl. Statuta KZS s tem, da ni zahteval od KK Stožice spoštovanja 26. čl. Zakona o medijih „Pravice do popravka objavljenega obvestila“, in zavestno kršil 4. čl. Statuta KZS „Pravico do javnosti“ članom KZS. Prav tako UO KZS ni dal odgovora na zahtevo Komisije za prekrške o mnenju UO KZS glede vsebine disciplinske prijave za g. Viktorja Dolinška. S tem je UO KZS v veliki meri onemogočil odločitev Komisiji za prekrške, da v zakonskem roku 30 dni da odgovor na vsebino disciplinske prijave za g. Viktorja Dolinška, in to v smislu 118. čl. PKD. S tem so prekrški, navedeni v disciplinski prijavi avtomatično postali pravnomočni. Skupščina je tudi ugotovila, da je predsednik UO KZS kršil mednarodno pogodbo med LeTROT in KZS.
Prav tako je Skupščina KZS ugotovila, da predsednik UO KZS skupaj s člani UO KZS negira sklepe Častnega razsodišča, katerega člani so bili imenovani na Skupščini KZS. Častno razsodišče je v svojem zapisniku z dne 10. 01. 1019 napisalo, citiram: „Častno razsodišče ugotavlja, da predsednik dr. Henrik ni ukrepal ob nedelovanju oziroma selektivnem in pristranskem delovanju Komisije za pritožbe, ki je hkrati tudi disciplinska komisija. S tem pa je res kršil 17. člen, 19. člen, 24. člen, 26. člen, 38. člen in 39. člen Statuta KZS“. Častno razsodišče je zaradi vseh prekrškov predsedniku UO KZS izreklo javni opomin.
Predlog sklepa: Zaradi navedenih storjenih prekrškov Skupščina KZS meni, da g. dr. prof. Henrik Gjerkeš ni primerna oseba za predsednika Kasaške zveze Slovenije.

Ravno tako je Skupščina KZS ugotovila, da je g. Viktor Dolinšek prekršil 26. čl. Zakona o medijih, saj kljub večkratnim zahtevam ni spoštoval zahteve „Pravice do popravka objavljenega obvestila“. Prav tako je g. Viktor Dolinšek prekršil 51. čl. PKD, saj ni zahteval od vodje prireditev na ljubljanskem hipodromu, da spoštuje zadolžitve po PKD, ki jih je kot vodja prireditev redno negiral, in to kljub posredovanim zapisnikom delegata KZS in ustnem razgovoru o tem problemu s predsednikom KK Stožice g.Viktorjem Dolinškom.
Predlog sklepa: Zaradi storjenih in stalno ponavljajočih se istih prekrškov in kljub večkratnim opozorilom Skupščina KZS izreka g. Viktorju Dolinšku najvišjo možno kazen v smislu 135. čl. PKD, točke d, in to prepoved dostopa na dirkališče Ljubljana.

S spoštovanjem, Boris Slavič Ljubljana, 18. 02. 2019

V vednost: KZS
Članom UO KZS
Članom Častnega razsodišča
Članom Komisiji za prekrške
Predsedniku NO KZS
Objava na Forumu
P.S.
Spoštovani člani UO KZS, kam kasamo? Med člani UO KZS imamo profesorje, doktorje, magistre, direktorje, lastnike podjetij in podobno, vendar vsa ta zveneča akademska in neakademska imenovanja niso dovolj za nespoštovanje pravilnikov in zakonodaje. Ali ste prepričani, da vam vsa ta imenovanja dajejo pravico do molčanja in neukrepanja, do prekrškov in soglašanje s prekrški drugih. V ta klub molčečih se sedaj vključuje še NO. Spomnite se slike mojega priljubljenega konja in se imejte lepo!

Odgovori