KASAŠKA  ZVEZA  SLOVENIJE
Sestanek ZDKCS in MKO

V četrtek, 30. januarja 2014, je predstavnike ZDKCS, pod vodstvom predsednika dr. Marjana Sedeja, sprejel minister za kmetijstvo in okolje (MKO) mag. Dejan Židan. Sestanek je potekal na pobudo ZDKCS v prostorih ministrstva.

Na ministrstvo je ZDKCS poslala gradivo kot osnovo za temo pogovora. G. Sedej je v uvodu opisal problematiko, ki zadeva kasaštvo v Sloveniji in v prvi vrsti izpostavil negativen trend v številu rojenih žrebet, številu prirejenih dirk in višini nagradnih skladov ter neurejeno zakonodajno podlago stavnemu sistemu. Ministra je seznanil tudi s številkami, ki jih kasaško najrazvitejše države dosegajo tako v smislu reje, kot v obliki nagradnih skladov in dohodkov iz stav.

Predsednik Sedej je kasaški šport opisal kot zeleno industrijo z možnostmi vzpostavitve novih delovnih mest v kolikor bi nam ta šport uspelo dvigniti na višjo raven. Nove zaposlitve bi lahko našli za voznike, trenerje, hlevarje, veterinarje, kovače, trgovce s konjeniško opremo, delavce v prehrambni industriji, kmete, idr.

Ministra je obvestil tudi o podpisu Rejskega dogovora z LeTrot-om  in s tem o novih možnostih razvoja kasaštva, torej posledično resorja, ki ga pokriva MKO. V tej zvezi je povedal še, da je smiseln prenos pristojnosti vodenja rejskih knjig iz Veterinarske fakultete na rejsko organizacijo, saj je to stalna praksa povsod po svetu. Dodatno je ministru predstavil poročilo italijanske kasaške zveze, podano na skupščini UET, v katerem  opisujejo negativen trend kasaških stav v Italiji ter prenos nalog krovne organizacije na Ministrstvo za kmetijstvo. Ob tem je ministra prosil za prevzem pokroviteljstva v državnih prvenstvih ali vsaj pokala Generala Rudolfa Maistra.
Ena od tem je bila tudi obeležje 140-letnice Ljutomerskega kasača v letu 2014, ki si zasluži posebno mesto v slovenskem prostoru, saj predstavlja zavidanja vredno zgodovino reje, kasaškega udejstvovanja, predvsem pa vodenja rejske knjige te avtohtone pasme, ki je glede na zmanjševanje populacije ogrožena.

G. Sedej je nato predstavil še »projekt 1000«, ki je eden od ukrepov ZDKCS za spodbujanje kasaškega športa oziroma bolj specifično reje kasačev. Prosil je tudi za pomoč pri izdajanju publikacij kot sta bilten in statistični koledar.

Mag. Dejan Židan je v svojem odgovoru povedal, da iz njegovega resorja ne moremo pričakovati kakršnekoli denarne pomoči v zvezi z organizacijo dirk, saj da ima MKO že tako primanjkljaj. Enako velja za pomoč pri izdajanju publikacij. Glede prenosa pristojnosti vodenja rejskih knjig ne vidi ovir za prenos iz Veterinarske fakultete na rejsko organizacijo, v kolikor bo rejska organizacija pravilno oddala vlogo in izpolnjevala zakonske pogoje.

Povedal je, da je za urejanje zakonodaje glede stavnega sistema pristojno Ministrstvo za finance, in obljubil pomoč ter podporo pri organizaciji termina za nadaljnje pogovore na Ministrstvu za finance.

Glede pomoči pri obeleženju 140-letnice Ljutomerskega kasača je eksplicitno poudaril, da denarnih sredstev za izvedbo kakršnekoli dirke v ta namen ne more ponuditi, lahko pa svoj delež pridoda pri sami promociji oz. v obliki organiziranja strokovnih simpozijev ipd.

Maša Habjan

DOGODKI


prejšnji
MAJ
03
KK Ljutomer

Jopi postavila nov absolutni rekord 1:11,8!


Absolutni rekordi

Preberite več

SPONZORJI


 • Sava zavarovalnica
 • Kemofarmacija d.d.
 • Servis Vaco d.o.o.
 • Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
 • Pokojninska družba A
 • Iskra PIO
 • Gospodarsko razstavišče
 • Pomurski sejem d.d.
 • Telekom Slovenije, d.d.
 • Zavarovalnica Triglav, d.d.
 • SPAR Slovenija, trgovinsko podjetje d.o.o.
 • Avto Rajh d.o.o.
 • CDE d.o.o.
 • Carso d.o.o.
 • Zavarovalnica Vzajemna