KASAŠKA  ZVEZA  SLOVENIJE
Skupščina KZS 2019

3. redna skupščina Kasaške zveze Slovenije bo v petek, dne 15. 3. 2019 ob 17. uri v prostorih Iskra Pio, Trubarjeva 5 v Šentjerneju.

Dnevni red:

1. Pozdrav predsednika KZS

2. Izvolitev organov Skupščine ( predsednik, dva člana delovnega predsedstva, verifikacijska komisija, zapisnikar, dva overovatelja zapisnika )

3. Poročilo verifikacijske komisije in ugotovitev sklepčnosti

4. Razprava in sprejem dnevnega reda

5. Pregled in potrditev zapisnika 2. redne Skupščine KZS 2018

6. Poročilo predsednika KZS o opravljenem delu v letu 2018 in razprava o poročilu

7. Poročilo predsednika strokovnega odbora KZS o opravljenem delu v letu 2018 in razprava o poročilu

8. Poročilo predsednika nadzornega odbora KZS v letu 2018 in razprava o poročilu

9. Poročilo predsednika delegatov KZS v letu 2018 in razprava o poročilu

10. Volitve nadomestnih članov NO in KP

11. Predlog in sprejem sprememb statuta KZS

12. Sprejem in potrditev zaključnega računa za leto 2018

13. Sprejem finančnega načrta in plana dela za leto 2019

14. Članarina članov KZS v l. 2019

15. Razno

Poverilnica

DOGODKI


prejšnji
SEP
15
KK Ljutomer
naslednji
SEP
22
KK Komenda

Stanje po osmih tekih (na dan 1. 9.)


Tour Trotteur Francais Slovenie

Preberite več

SPONZORJI


 • Pomurski sejem d.d.
 • Zavarovalnica Triglav, d.d.
 • Avto Rajh d.o.o.
 • CDE d.o.o.
 • SPAR Slovenija, trgovinsko podjetje d.o.o.
 • Kemofarmacija d.d.
 • Pokojninska družba A
 • Servis Vaco d.o.o.
 • Telekom Slovenije, d.d.
 • Sava zavarovalnica
 • Gospodarsko razstavišče
 • Carso d.o.o.
 • Zavarovalnica Vzajemna
 • Iskra PIO
 • Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije