KASAŠKA  ZVEZA  SLOVENIJE
Skupščina KZS 2018

2. redna skupščina Kasaške zveze Slovenije bo v petek, dne 16. 3. 2018 ob 17. uri v Gostilni in piceriji Furman v Lukovici.

Dnevni red:

1. Pozdrav podpredsednika KZS

2. Izvolitev organov Skupščine ( predsednik, dva člana delovnega predsedstva, verifikacijska komisija, zapisnikar, dva overovatelja zapisnika )

3. Poročilo verifikacijske komisije in ugotovitev sklepčnosti

4. Razprava in sprejem dnevnega reda

5. Pregled in potrditev zapisnika 1. redne Skupščine KZS 2017

6. Poročilo podpredsednika KZS o opravljenem delu v letu 2017 in razprava o poročilu

7. Poročilo predsednika strokovnega odbora KZS o opravljenem delu v letu 2017 in razprava o poročilu

8. Poročilo predsednika nadzornega odbora KZS v letu 2017 in razprava o poročilu

9. Poročilo predsednika delegatov KZS v letu 2017 in razprava o poročilu

10. Sprejem in potrditev zaključnega računa za leto 2017

11. Predstavitev kandidata za predsednika KZS

12. Volitve predsednika KZS

13. Predlog in sprejem sprememb statuta KZS

14. Sprejem finančnega načrta in plana dela za leto 2018

15. Članarina članov KZS v l. 2018

16. Razn

DOGODKI


prejšnji
AVG
18
KK Šentjernej
naslednji
AVG
25
KK Ljutomer

Stanje po točkah po petih tekih


Tour Trotteur Francais Slovenie

Preberite več

SPONZORJI


 • CDE d.o.o.
 • Iskra PIO
 • Pokojninska družba A
 • Gospodarsko razstavišče
 • Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
 • Avto Rajh d.o.o.
 • Sava zavarovalnica
 • Kemofarmacija d.d.
 • Telekom Slovenije, d.d.
 • SPAR Slovenija, trgovinsko podjetje d.o.o.
 • Zavarovalnica Triglav, d.d.
 • Zavarovalnica Vzajemna
 • Pomurski sejem d.d.
 • Servis Vaco d.o.o.
 • Carso d.o.o.