KASAŠKA  ZVEZA  SLOVENIJE
Akademija 2017

V petek, 16. 2. 2017 je Kasaška zveza Slovenije v sodelovanju s KK Ljutomer v Gostilni Zorko v Križevcih podelila priznanja in nagrade najuspešnejšim v letu 2017.

Priznanje za najboljšo voznico v sezoni 2017
Kriterij za določitev zmagovalke je bilo število zmag.

3. mesto: Vesna Šuštaršič – 3 zmage v 12 nastopih (3 druga, 1 tretje mesto)
2. mesto: Lučka Müller – 3 zmage v 18 nastopih (4 druga, 2 tretji mesti)
1. mesto: Darja Trontelj Dolinšek – 6 zmag v 17 nastopih (2 drugi in 2 tretji mesti)

Priznanje za zmago v državnem prvenstvu za 2-letne kasače
Ljutomer, 5. 11. 2017

Fjori (Equinox BI – Fenita) 1:20,1 s
Lastnik: Saša Seršen
Rejec: Saša Seršen
Trener: Milan Seršen
Voznik: Saša Seršen

Priznanje za zmago v državnem prvenstvu za 3-letne kasače
Ljutomer, 10. 9. 2017

Didier Bleu (Gruccione Jet – Dinica)    1:16,5 s
Lastnik: Jošt in Viktor Dolinšek
Rejec: Darja Trontelj Dolinšek
Trener: Darja Trontelj Dolinšek
Voznik: Darja Trontelj Dolinšek

Priznanje za zmago v 27. slovenskem kasaškem derbiju
Ljubljana, 3. 9. 2017

Pepa (Gerd November – Pernila) 1:18,8 s
Lastnik: Vlado Plohl
Rejec: Franc Novak
Trener: Vlado Plohl
Voznik: Marko Slavič

Priznanje za zmago v Šampionatu Slovenije
Krško, 4. 6. 2017

Tars Stars (Persugill – Ten Stars Vita) 1:13,5 s in 1:13,9 s
Lastnik: Kasaško društvo EKIPA S.K.P.
Rejec: Peter Zadel
Trener: Igor Pozderec
Voznik: Janko Sagaj

Priznanje za zmago v Jesenskem kriteriju
Ljubljana, 1. 10. 2017

Luther King (Allison Hollow – Leona IV) 1:17,1 s
Lastnik: Slavko Makovec
Rejec: Slavko Makovec
Trener: Slavko Makovec
Voznik: Jože Sagaj ml.

 

Nagrade za dosežke v kasaški sezoni 2017

Najboljši lastnik (po zaslužku)
Kriterij za določitev zmagovalca je bil zaslužek.

3. mesto: Kobilarna OZT 13.498 EUR
2. mesto: Forna d.o.o. 18.958 EUR
1. mesto: Mitja Slavič s.p. 134.807 EUR

Najboljši trener (po zaslužku)
Kriterij za določitev zmagovalca je bil zaslužek.

3. mesto: Martin Mars 17.541 EUR
2. mesto: Jože Sagaj ml. 20.270 EUR
1. mesto: Marko Slavič ml. 40.377 EUR

Najboljši rejec (po zaslužku)
Kriterij za določitev zmagovalca je bil zaslužek.

3. mesto: Mitja Slavič 8.871 EUR
2. mesto: Franc Novak 15.946 EUR
1. mesto: MS Ključarovci 18.828 EUR

Najboljši voznik (po uvrstitvah)
Kriterij za določitev zmagovalca je bilo število zmag.

3. mesto: Jože Sagaj ml., 15 zmag v 57 štartih (9 drugih in 8 tretjih mest)
2. mesto: Janko Sagaj, 17 zmag v 64 štartih (9 drugih in 12 tretjih mest)
1. mesto: Mitja Slavič, 20 zmag v 53 štartih (9 drugih in 4 tretja mesta)

Najboljši konj kasač v sezoni 2017
Po sklepu strokovnega odbora je najboljši konj kasač v sezoni 2017

Delux MS (Cocktail Jet – Divna MS)
Lastnik: Mitja Slavič s. p.
Rejec: Mitja Slavič
Trener: Marko Slavič ml.

Nagrade za življenjsko delo

Jože Škulj

Jože Škulj je eden ustanoviteljev konjerejskega društva Krim in ad samega začetka največja gonilna sila. V sled tega je bil že kmalu po ustanovitvi izvoljen za PREDSEDNIKA društva. Društvu predseduje še dandanes - pomeni že polnih 30 let!

Jože s svojim požrtvovalnim delom zelo uspešno vodi društvo ga zastopa ter

predstavlja tudi navzven, tako v Sloveniji, ko tudi v tujini! Osem let je predsedoval tudi celotni Slovenski rejski zvezi hladnokrvnih konj - na tem področju seveda deluje tudi še danes.

Hipodrom Vrbljene, kot tudi Jože Škulj je ime odličnega organizatorja in gostitelja ponesel širom naše domovine in tudi preko meja. Poleg najboljših slovenskih tekmovalcev so na našem hipodromu nastopali v preskakovanju ovir tudi tekmovalci iz ltalije, Avstrije, Nemčije ... in odlični tekmovalci in konji kasači. Na povabilo našega predsednika smo na najrazličnejših prireditvah gostili pomembne goste sosednjih držav, katerim je skupno kmetijstvo, konjereja, konji v tekmovalnem smislu itd.

Jože je bil kot predstavnik našega društva mnogokrat vabljen na najrazličnejše prireditve, razstave, strokovna predavanja ipd na najvišjih nivojih tako pri nas, kot tudi v tujini. Na svoji življenjski poti pa je Jože deloval se v mnogih institucijah tako v KS, kot tudi v občinskih funkcijah občine lg.

Za svoja prizadevanja in dobra dejanja na področju konjereje in konjeniškega športa je bil Jože večkrat odlikovan:

• Prejel je veliko priznanj KD Krim, Slovenskega združenja rejcev slovenskih hladnokrvnih, Haflingerjev in posavskih konj.

• Veliko priznanj s področja reje in konjeniškega športa različnih Slovenskih združenj klubov in društev

Letos Jože poleg 30 letnice predsednikovanja KD Krimu slavi se okrogel življenjski jubilej. Ob 10 letnici mu čestitamo z željo, ds bi bil zdrav in tako prizadeven tudi v bodoče.

 

Franc Jureš

Franc Jureš iz Babincev pri Ljutomeru, rojen 1957. leta, je ljubezen do konjev in vzgled za rejo, trening in tekmovanje dobil od očeta Joška Jureša.

Družina Jureš iz Bunčan, Franc in Antonija (rojena Slavič, sestra Ludvika Slaviča iz Grab) sta svoje otroke vzgojila na svoji kmetiji, kjer je bila konjereja najpomembnejša za razvoj kmetije.

Oče Joško je tekmoval s kasaškimi konji na prvem dirkališču Kasaškega kluba Ljutomer na Cvenu in pozneje na hipodromu v Ljutomeru. Francu Jurešu je bila velika želja ob skrbi za konje in trening, tekmovati na kasaških dirkah. Tako je Franc Jureš prvič tekmoval s kobilo Alpino X  27. aprila 1975. leta na hipodromu v Ljutomeru. Dirka je bila v dveh tekih. V prvem in drugem teku je bil tretji in je bil v skupni uvrstitvi tretji. Kobila Alpina X je bila potomka kobile Alde, katero je oče Joško kupil v Kobilarni Turnišče pred preselitvijo kasaških konj leta 1958 iz Turnišča v Pančevo v Srbijo. Tako se je začela uspešna reja ljutomerskih kasačev materne linije A. Z Alpino X je 30.4.1978 dosegel v dveh tekih 1. in 2. mesto – skupno 1. mesto. Istega leta 13.8.1978 je v dvovpregi z Alpino X in Pik Dianer-jem dosegel 1. mesto. 

Uspehi v tekmovanju s kobilo Alpino X so Franca Jureša zasvojili. Tako je navdušil za rejo kasaških konj in tekmovanj tudi svoje otroke. Hčerka Simona je pričela tekmovati z konjem Anubis-om in Abartos-om.  Zastopala je Slovenijo leta 1999 na srečanju FEGAT na Nizozemskem. Hčerka Darja je začela svojo kasaško kariero s kobilo Amito. Leta 2000 na Švedskem in leta 2001 v Budimpešti tekmovala na srečanju FEGAT-a. Največji uspeh je dosegel sin Marko, ki je z doma vzrejenim Apofis-om, katerega je treniral Franc Jureš leta 2006 zmagal na Državnem prvenstvu triletnikov v Ljubljani. Leta 1994 -18.11. je športni novinar Henrik Übeleis popeljal na dvoboj Madžarska – Slovenija, slovensko kasaško ekipo v Budimpešto. Član izbrane ekipe je bil tudi Franc Jureš, ki je v dvoboju zasedel drugo mesto. V svojem hlevu je vzredil odlične ljutomerske kasače, katere je treniral in z njimi tekmoval. Iz njegovega hleva prihajajo: Alpina X, Anč, Abartka, Abarta, Abartos, Aško, Aliska, Anomis, Amita M Anubis, Apofis, Alpina M, Ares M, Artis. 

Franc Jureš tekmuje 42 let (1975-2017). V svoji karieri je do danes zmagal 14 krat, 30 krat je zasedel drugo mesto in 32 krat bil tretji.

Njegovih zmag bi bilo še več, a je za spodbudo svojim otrokom dal v roke tekmovat takrat svoje najboljše kasače.

Franc Jureš je veliko časa vložil v rejo in trening kasaških konj. S svojimi konji je prihajal iz Babincev na hipodrom v Ljutomer na trening v kiku, prav tako kot njegov stric Alojz Jureš iz centra Ljutomera, kjer je imel hleve. Tako sta takrat krasila idilično podobo prleškega središča in tako potrjevala, da je Ljutomer zibelka reje kasaških konj in prirejanja kasaških dirk.

Franc Jureš je v Kasaškem klubu Ljutomer cenjen in vzoren član. Ob svojem delu, ki ga ne zmanjka na kmetiji v Babincih, je vedno pripravljen pomagati pri določenih delih na hipodromu v Ljutomeru. 

Aktivno je delal pri upravljanju KK Ljutomer. V večih mandatih je bil član Upravnega in nadzornega odbora KK Ljutomer in predsednik športne komisije in aktivni član upravnega odbora Zadruge za vzrejo žrebet.

Franc Jureš je ob reji konj, treningu in tekmovanju kot agronom aktivno delal na področju kmetijstva, v Vinogradniško Živinorejskem Kombinatu Ljutomer in sedaj v Ljutomerčanu Ljutomer.

Po kakšni dobri dirki se sliši tudi pesem »Jaz mam konča bistrega«, saj je preko 25-let prepeval tudi v ljutomerskem oktetu, kjer ga je danes zamenjal sin Marko. Sedaj poje v pevski skupini Pšenični klas v Babincih.

Z vsem svojim delom na področju reje kasaških konj, treninga, tekmovanja in aktivnim delom v Kasaškem klubu Ljutomer, nam je lahko za vzor kot plemenit človek.

 

Vsem nagrajencem iskreno čestitamo!

SPONZORJI


 • Servis Vaco d.o.o.
 • Sava zavarovalnica
 • Kemofarmacija d.d.
 • Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
 • SPAR Slovenija, trgovinsko podjetje d.o.o.
 • Pokojninska družba A
 • CDE d.o.o.
 • Pomurski sejem d.d.
 • Telekom Slovenije, d.d.
 • Gospodarsko razstavišče
 • Iskra PIO
 • Carso d.o.o.
 • Avto Rajh d.o.o.
 • Zavarovalnica Vzajemna